ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Κάθε υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων μπορεί κάθε στιγμή να έχει πρόσβαση στα δεδομένα του, ώστε να μπορεί:

  • Να λαμβάνει γνώση των στοιχείων του, σε σχέση με την επεξεργασία που δέχονται και τον σκοπό για τον οποίο διατηρούνται από την εταιρία μας
  • Να ζητάει διόρθωση ή συμπλήρωση των δεδομένων του, στην περίπτωση που αυτά είναι ελλιπή ή λανθασμένα
  • Να ζητάει περιορισμό επεξεργασίας αυτών, σε περίπτωση που έχει αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων, αλλά δεν επιθυμεί την διαγραφή
  • Να ζητάει ανά πάσα στιγμή να διαγραφούν τα δεδομένα του από τα αρχεία της εταιρίας μας

Για οποιοδήποτε θέμα αφορά την επεξεργασία των δεδομένων του, το υποκείμενο μπορεί να απευθύνεται στην κ. Τασώνη Ξένια, που είναι η υπεύθυνη επεξεργασίας.

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να προσθέτει νέα στοιχεία, να ενημερώνει, να αλλάζει, ή να τροποποιεί τους όρους της παρούσας Πολιτικής Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με την διακριτική της ευχέρεια, πάντα εντός του υπάρχοντος ή μελλοντικoύ νομικού πλαισίου.