Φυλάξεις Πρεσβειών
Ολοκληρωμενες λυσεις στις φυλαξεις πρεσβειων

Τα στελέχη της εταιρίας μας έχοντας μακροχρόνια εμπειρία στις φυλάξεις πρεσβειών και διπλωματικών αποστολών, παρέχουν ολοκληρωμένες λύσεις.

Εκπαιδεύουμε συστηματικά το προσωπικό μας, χρησιμοποιώντας ειδικά προγράμματα σπουδών σύμφωνα με τις ανάγκες των διπλωματικών αποστολών.

  1. Ειδική εκπαίδευση του προσωπικού με βάση την συνθήκη της Βιέννης
  2. Έλεγχος εισερχομένων ατόμων
  3. Περιπολίες
  4. Συνοδείες διπλωματών
  5. Έρευνες και έλεγχος χώρων με εξειδικευμένα μηχανήματα
  6. Συστήματα ασφαλείας
  7. Ολοκληρωμένα σχέδια ασφαλείας (μελέτες - έλεγχος τρωτότητας, κινδύνων)