Στατικές 24ωρες φυλάξεις
8ωρες ή 16ωρες ή και 24ωρες φυλάξεις

Με ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό.

  • Επαγγελματικών κτηριακών εγκαταστάσεων
  • Κατοικιών
  • Καταστημάτων
  • Τραπεζών
  • Ιδιωτικά σχολεία – Κολλέγια
  • Συγκροτήματα κατοικιών