Συνοδείες - VIP
Φύλαξη και συνοδεία υψηλών προσώπων

Παρέχουμε άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό, με υπευθυνότητα, διακριτικότητα και επαγγελματισμό για την φύλαξη και συνοδεία υψηλών προσώπων, τόσο περιστασιακά, όσο και σε μόνιμη βάση.

Η εξειδίκευση μας σε αυτόν τον τομέα, είναι το δυνατό σημείο της QSS.

Μελέτη, στήσιμο ομάδας για κάθε αποστολή.